Publikacje

Artykuły, Recenzje, Sprawozdania

 1. Ornamentyka opraw. W: Nasze debiuty. Sympozjum Koła Naukowego Sodalitas Bibliologica Silesiana. Pod red. L. Ogiermana. Katowice 2005, s. 42-50.
 2. Rejestracja i katalogowanie opraw książkowych. Wykorzystanie nowych narzędzi i technik komputerowych. „EBIB” 10/2007 (91) Nowe kierunki badań bibliotekoznawczych. Badanie, teorie, wizje.
 3. Formy opraw książkowych – dotyk skórzanej okładki czy wirtualna prezentacja. W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Pod red. R. Gazińskiego. Szczecin 2008, s. 188-196.
 4. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z zabytkowej biblioteki na Jasnej Górze w Częstochowie. W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Pod red. D. Degen. M. Federowicz. Toruń 2009, s. 119-136.
 5. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych- przegląd dotychczasowych metod. W: Studia bibliologiczne T. 18 pod. red. M. Jarczykowej. Katowice 2010, s. 160-176.
 6. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń. „Studia bibliologiczne” T.20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. A. Tokarska. Katowice 2015,s. 90-108.
 7. By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu / Arkadiusz Wagner. – Paryż – Toruń. W: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2016, nr 3 (22), 211-213. 
 8. Kartoteka opisu opraw introligatorskich na drukach inkunabułowych w kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Rękopis w BŚ Zbiory Specjalne, 2017.
 9. Rzecz o oprawie książkowej ze skarbca Biblioteki Śląskiej. Rekonesans badawczy rzemiosła introligatorskiego XV wieku w świetle badań porównawczych druków Opus restitutionem… Kaspra Straubego. „Książnica Śląska” T. 30, pod red. J. Malicki [i.in], Katowice 2018, s. 66 – 75.
 10. Warsztaty introligatorskie Pierwsza pomoc w bibliotece, czyli naprawki oprawki (Warszawa, 22 marca 2018 r.) W: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2018, nr 3 (30), s. 229-232.
 11. Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna i współczesna. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 1 (31), s. 45–56.
 12. Spotkanie Introligatorów Polskich.  W: Bibliotheca Nostra. 2019, nr 4, (58), s. 84-86.
 13. A. Biały, E. Pokorzyńska, D. Szłapińska Problemy archiwizacji i dokumentacji druków bibliofilskich na przykładzie prac Włodzimierza Rudnickiego. „Folia Toruniensia” 2019, Vol. 19, s. 105-124.
 14. Charakterystyka opraw z XVI wieku z kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej. „Studia Claromontana” 2020/2021, T. 36, s. 427-448. 
 15. A. Biały, W. Zdebel, Edukowanie przez działanie: Ochrona i selekcjonowanie dokumentów. Projekt współpracy instytucji nauki i kultury. Książnica Śląska”2022, T. 35, s. 201-212.  
 16. Oprawa dla książki drukowanej w 1475 roku. Introligator Polski. Biuletyn Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, ISSN 2719-8936. 2023, T. 3, s. 34-37. 
 17. II Konferencja i Wystawa Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Biblioteka Śląska w Katowicach, 14–15 września 2023 roku. „Książnica Śląska”2023, T. 37, s. 201-207.