Realizowane przeze mnie formy naukowo-dydaktyczne owocują praktycznymi rozwiązaniami.
Oto one.

Projekt współdziałania instytucji nauki i kultury

 

Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Biblioteką Śląską oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie realizowano projekt Edukowanie przez działanie: Ochrona i selekcjonowanie dokumentów”. Za sprawą trójstronnej umowy studenci brali udział w praktycznym doświadczeniu w zakresie zabezpieczania dokumentów na podłożu papierowym, a wyselekcjonowane pamiątki dokumentacyjne wzbogaciły zasoby muzealne.

Format opisu opraw książkowych

Jest propozycją dla bibliotekarzy, archiwistów, antykwariuszy, osób zajmujących się opisywaniem książek. Wsparciem w pracy nad opisem obiektów książkowych. Tworząc opis oprawy, uwzględniamy przeznaczenie adnotacji. Kto będzie z niej korzystał? W jakim źródle zostanie zamieszczona? Czy jest to centralny rejestr opraw, już z góry mający naukowe podłoże, czy też album wzorów i piękniejszych okazów, w którym wystarczy tylko wzmiankować pewne informacje.

Pierwsza pomoc w bibliotece 

„Pierwsza pomoc w bibliotece” to program edukacyjny przygotowany w ramach ministerialnej Karty Aplikacji Produktu. Szkolenie opracowano z myślą o bibliotekarzy pracujących z książką udostępnianą masowo, zwłaszcza tych, którzy w strukturach organizacyjnych macierzystej placówki nie mają możliwości oddania uszkodzonych obiektów do pracowni introligatorskiej lub konserwatorskiej. 

Możesz poznać program przeglądając prezentację albo czytając relację z przeprowadzonego szkolenia.